ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣYΓΓΡΑΦΕΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Αρχική Νίκη
Νίκη
Τα άρθρα στην εφημερίδα "ΝΙΚΗ" παραδόθηκαν εκείνη την εποχή σε χειρόγραφη μορφή. Κατά την αντιγραφή προέκυψαν κάποια λάθη, ορθογραφικά, συντακτικά και σημεία στίξεως. Προτιμήθηκε λοιπόν να σκαναριστούν, δίχως να διορθωθούν εκ των υστέρων με στυλό, για λόγους αυθεντικότητας της δημοσίευσης.